Notice: Constant IS_phpCMS already defined in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/config.inc.php on line 12 Notice: Undefined variable: HTTP_SESSION_VARS in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/includes/global.php on line 80 Notice: Undefined variable: sesNames in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/includes/global.php on line 84 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/includes/global.php on line 95 Notice: Undefined variable: postNames in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/includes/global.php on line 99 Notice: Undefined variable: HTTP_FILES_VARS in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/includes/global.php on line 135 Notice: Undefined variable: action in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/index.php on line 41 Notice: Undefined variable: itemId in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/modules/news/news.php on line 36 Notice: Undefined variable: curPg in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/modules/news/news.php on line 48 Notice: Undefined variable: listShowItemId in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/modules/news/news.php on line 93 Notice: Undefined variable: action in /home/machincovn/domains/machinco.vn/public_html/index.php on line 62 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG

Menu

Dự án tiêu biểu

Liên kết website

Thành viên

Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức
01-02-2015
Hội đồng Quản trị:  Nhiệm kỳ IV (2014 - 2019)
 

 
Ông Trịnh Xuân Thiêm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

 
TT
Họ và tên Chức vụ
1 Ông Trịnh Xuân Thiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
2 Ông Bùi Đức Thọ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3 Bà Nguyễn Thị Thanh Uỷ viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc
4 Bà Đoàn Thị Tuyết Trinh Uỷ viên Hội đồng quản trị
5 Ông Ngô Huy Nam Uỷ viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát ( Nhiệm kỳ 2014-2019)

 

 
TT
Họ và tên Chức vụ
1 Ông Lê Xuân Thắng Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Mai Uỷ viên
3 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Uỷ viên

 

Bộ máy tổ chức